Kultura i sport

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin Pani Anny Gutkowskiej podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację dwóch zadań…

WIĘCEJ

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin” Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa…

WIĘCEJ

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin”

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin” Lp.Nr ofertyNazwa oferentaNazwa zadaniaCałkowity koszt zadania w złWnioskowana kwota dotacji…

WIĘCEJ

Wójt Gminy Radomin ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin Nazwa oferenta: Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą…

WIĘCEJ

Wójt Gminy Radomin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Załączniki :  Wniosek  Sprawozdanie  Umowa 

WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w…

WIĘCEJ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

WÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA OTWARTY KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Podstawa prawna: – art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy…

WIĘCEJ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

WÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Podstawa prawna: – art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy…

WIĘCEJ

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

WIĘCEJ

Muzyczne Wędrówki

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na koncert „Muzyczne Wędrówki”. To wspaniała okazja do wysłuchania muzycznego połączenia harfy oraz głosu ludzkiego. Wystąpią Łukasz Skrobek – baryton i Zuzanna Federowicz – harfa.…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl