Kultura i sport

Radomin logo

Wyniki konkursu – sport

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin Nazwa oferenta: Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą…

WIĘCEJ

Radomin logo

Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174 Rady…

WIĘCEJ

Radomin logo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

WÓJT GMINY RADOMIN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Podstawa prawna: – art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy…

WIĘCEJ

Radomin logo

Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

  Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) i § 6 ust. 1…

WIĘCEJ

Radomin logo

Wyniki konkursu – sport

WÓJT GMINY RADOMIN ogłasza: wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin Nazwa oferenta: Klub Sportowy Sokół Radomin z siedzibą…

WIĘCEJ

Umowa sponsorska z firmą Dacsa

Dzięki działaniom Zarządu KS Sokół Radomin oraz Wójta Gminy Radomin Piotra Wolskiego udało się uzyskać kolejnego sponsora dla klubu sportowego, a swoją hojnością wykazała się firma DACSA Polska Sp. z…

WIĘCEJ

Radomin logo

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin

  Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/174…

WIĘCEJ

Podpisanie umów o realizację zadania publicznego

W dniu 13 września br. Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski przy kontrasygnacie Księgowej ds. budżetowych Karolinie Zglińskiej podpisał umowy z Klubem Sportowym SOKÓŁ Radomin na realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego…

WIĘCEJ

Radomin logo

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych – ochrona zdrowia

WIĘCEJ

Radomin logo

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych – kultura fizyczna i sport

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl