Inwestycje

Inwestycje w roku 2015

Modernizacja drogi Radomin – Gaj – Wilczewo (II etap)

koszt całkowity – 295 263,62 zł

WIĘCEJ


Odświeżanie parkietu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomin

WIĘCEJ


Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Radominie

WIĘCEJ


Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia

WIĘCEJ


Budowa stołówki oraz kuchni w Szkole Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin (II etap)

WIĘCEJ


Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin

koszt całkowity – 819 538,02 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 656 164,00 zł

WIĘCEJ


Remont Urzędu Gminy

WIĘCEJ


Utylizacja azbestu na terenie Gminy Radomin

WIĘCEJ


Zakup wentylatora oddymiającego

WIĘCEJ


Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl