Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US)  to najprostszy sposób na rozliczenie PIT.   Warto logować się do e-US za pomocą nowoczesnych form czyli login.gov.pl. Dzięki temu można korzystać ze…


Od marca więcej osób skorzysta z 500 plus dla niesamodzielnych

Od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie wynosił 2 419,33 zł brutto. Oznacza to, że może być więcej uprawnionych do tego…


Koncert z okazji 214. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

Magdalena Lisak- fortepian, Agnieszka Wawrzkiewicz- Kowalska- słowo o Chopinie   2 marca o godzinie 17:00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędzie się koncert z okazji 214. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.…


ZUS zaprasza na marcowe dyżury telefoniczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w marcu eksperckie dyżury telefoniczne. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie m.in. ulg w opłacaniu składek, świadczenia wspierającego, elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, e-Płatnika, świadczenia 500+ dla niesamodzielnych,…


LXII Sesja Rady Gminy Radomin


Zapytanie ofertowe „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin”.…


Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez…


Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 330,07 zł.…


Wkrótce upływa ważny termin dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Do 29 lutego osoby, które w 2023 roku dorabiały do renty lub wcześniejszej emerytury, mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach. Informacja potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego…


Projekt „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii na odc. Grudziądz-Gdańsk”

Szanowni Państwo,   Informujemy o uruchomieniu strony internetowej dla mieszkańców. Dane o projekcie „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl