Inwestycje

Inwestycje w roku 2018

Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo etap II

W dniu 5 listopada br. nastąpił odbiór zakończonej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo”- etap II. Droga została wykonana z warstwy…

WIĘCEJ


Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk

W dniu 5 listopada br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk”. Droga została wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego…

WIĘCEJ


Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk Przedmiotem zamówienia była modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk położonych na działkach nr 100, 115, 121, 138/8, 169/6 o łącznej długości 235 m. Przewidziano…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo etap II”

Droga została wykonana z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm. Przebudowany odcinek drogi ma długość 735 mb, szerokość 5 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo

W dniu 8 października br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo”. Droga została wykonana na podbudowie tłuczniowej z…

WIĘCEJ


Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 900 m

W dniu 21 sierpnia br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Radomin pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 900 m”.…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m.

W dniu 12 września br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko. Jest to odcinek drogi w…

WIĘCEJ


Droga Kamionka – Sokołowo

W dniu 21.08.2018 r. w Kamionce oddano do użytku drogę gminną nr 110335C relacji Kamionka – Sokołowo na długości 749 m etap drugi. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mar…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I

Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I W dniu 21.08.2018 r. w Płonnem oddano do użytku drogę gminną nr 110320C relacji Płonne – Bocheniec na długości…

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Płonnem)

W dniu 29 sierpnia 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji szkoły podstawowej w Płonnem w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie…

WIĘCEJ


Odbiór instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin

W dniu 25 lipca 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru od firmy PANEL-METAL zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin”. Przedmiotem inwestycji był montaż…

WIĘCEJ


Zakup autobusu dla szkół z terenu Gminy Radomin

Zakup autobusu dla szkół z terenu Gminy Radomin Całkowity koszt realizacji inwestycji 162 123,26 zł

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl