O gminie

Gmina Radomin położona jest we wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego. Obejmuje swoim obszarem 8.077 ha, podzielona na 16 sołectw z liczbą 4177 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.), graniczy z gminami Golub-Dobrzyń, Zbójno, Brzuze i Wąpielsk.
Od strony północno-zachodniej grunty gminy sąsiadują z rzeką Drwęcą, natomiast od strony południowo-zachodniej z rzeką Ruziec jako dopływem Drwęcy. Nie występują jeziora i większe zbiorniki wodne. Znaczna część gminy położona jest w pradolinie rzeki Drwęcy.

Gmina Radomin jest gminą wiejską, przeważająca jej część to grunty rolnicze. Posiada spory potencjał turystyczny i  walory krajobrazowe.

Sołectwa w  gminie Radomin: Bocheniec, Dulsk (w tym przysiółki Dulsk-Spiczyny i Dulsk-Frankowo), Gaj, Jakubkowo, Kamionka, Łubki, Piórkowo, Płonko, Płonne, Radomin, Rętwiny (w tym Rętwiny-Bogumiłki), Rodzone, Szafarnia, Szczutowo, Wilczewko, Wilczewo.

Zabytki:

Zespół pałacowo-parkowy w Szafarni, obecnie znajduje się w nim Ośrodek Chopinowski. W młodości w latach 1824 – 25 przebywał tu Fryderyk Chopin. Obecnie w Ośrodku Chopinowskim odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym, poświęconych pamięci słynnego kompozytora jak: koncerty, turnieje wiedzy o Chopinie, wystawy, konkursy plastyczne, a także Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im, F . Chopina dla dzieci i młodzieży.

Kościół w Radominie p. w. św. Mikołaja zbudowany z kamienia w I połowie XIII wieku. Charakteryzuje się stylem gotyckim i romańskim z zabytkowymi organami z II połowy XVII wieku oraz trzema ołtarzami w stylu gotyckim.

Kościół w Dulsku p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany z drewna na przełomie XVII i XVIII wieku. Ołtarz główny w stylu rokoko.

Kościół w Płonnem p.w. św. Jakuba według tradycji zbudowany w 1402 roku. Usytuowany na stromym wzniesieniu, murowany z cegły, o układzie gotyckim z odrębnie usytuowaną dzwonnicą. 

W gminie Radomin znajdują się skupiska drzew stanowiące pomniki przyrody, np. góra modrzewiowa ze skupiskiem wiekowych modrzewi w Płonnem oraz zabytkowa aleja bukowa w Radominie. W Radominie znajdują się również pomniki przyrody na terenie zabytkowego parku podworskiego. Na granicznej rzece Drwęcy znajdują się chronione żeremia bobrów tzw. bobrowiska.

W miejscowości Płonne znajduje się pomnik Jana Dziewanowskiego – mieszkańca tej miejscowości i bohatera spod Somosierry w 1808r. oraz obelisk poświęcony pamięci Marii Dąbrowskiej, która na przełomie lat trzydziestych obecnego stulecia przebywała u krewnych w Płonnem, gdzie prawdopodobnie powstał szkic do powieści „Noce i dnie”. 

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 szkoły podstawowe: Zespół Szkół w Radominie, Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem oraz Filia Zespołu Szkół w Radominie znajdująca się w Dulsku. Istnieją również  przedszkola. Są to: Przedszkole Publiczne w Radominie, Przedszkole Publiczne w Dulsku oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Jakubek” w Płonnem.

Gmina posiada rozwijające się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to: OSP KSRG Radomin, OSP KSRG Łubki, OSP Płonne, OSP Dulsk, OSP Rętwiny i OSP Szafarnia. 

O kulturę i sport dba Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Radominie. GOKiS współpracuje ze sportowcami oraz lokalnymi artystami, dba o infrastrukturę sportową. Wspólnie z gminą organizuje wydarzenia i wspiera lokalne inicjatywy. 


 Facebook Gminy Radomin: https://pl-pl.facebook.com/gminaradomin/

Projekt i realizacja: WiWi.pl