SP Płonne

Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem

Płonne 69

87-404 Radomin

tel. 56 683 93 25


Dyrektor SP 

Małgorzata Marcinkowska

Projekt i realizacja: WiWi.pl