Referat Finansów

Referat Finansów


Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy

Wioletta Maria Agatowska

skarbnik@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 12

Pokój nr 2

Z-ca Anna Gutkowska

a.gutkowska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 12

Pokój nr 2


Podinspektor ds. płac, podatków, opłat i rozliczeń 

Agnieszka Jurkiewicz

a.jurkiewicz@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Księgowy ds. budżetowych

Karolina Zglińska

k.zglinska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Księgowy ds. budżetowych

Justyna Tułodziecka

j.tulodziecka@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 3

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw finansowych i VAT

Marzena Went

m.went@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 20

Pokój nr 5

Podinspektor ds. finansowych i wydatków budżetowych

Ewelina Dąbrowska

e.dabrowska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 20

Pokój nr 5

Referent ds. wymiaru podatku

Grażyna Mierzejewska

g.mierzejewska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 13

Pokój nr 5

Projekt i realizacja: WiWi.pl