Inwestycje

Inwestycje w roku 2011

Pomieszczenie dla Klubu Sportowego SOKÓŁ

WIĘCEJ


Parking przy WDK w Dulsku

WIĘCEJ


Droga Wojewódzka nr 534

WIĘCEJ


Chodnik w Radominie w kierunku cmentarza

 

WIĘCEJ


Chodnik w miejscowości Płonne przy przystanku autobusowym

WIĘCEJ


Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny

WIĘCEJ


Utylizacja azbestu na terenie gminy Radomin

Koszt całkowity – 13 528,30 zł

WIĘCEJ


Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo – etap I

Koszt całkowity –  1 824 889,47 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 683 820,00 zł

WIĘCEJ


Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie działki 108/10 w miejscowości Radomin – etap I

Koszt całkowity – 681 135,66 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 271 407,50 zł

WIĘCEJ


Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki

Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów Koszt całkowity – 46 903,33 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00…

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity – 977 091,01 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 597 217,00 zł

WIĘCEJ


Remont drogi w Dulsku

Koszt całkowity – 33 576,92

WIĘCEJ


Przybudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre

W dniu 31 grudnia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. : ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin.” W imieniu Zarządu…

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl