Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki


Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów

Koszt całkowity – 46 903,33 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00 zł

 

lubkiprzed

lubkipo1

lubkipo2


Projekt i realizacja: WiWi.pl