Inwestycje

Inwestycje w roku 2012

Modernizacja drogi dojadowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny I Etap

koszt całkowity – 226 196,47 zł dofinansowanie z FOGR – 80 000,00 zł

WIĘCEJ


Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szafarnia

koszt całkowity – 46 734,46 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 81 481,49 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 782,00 zł  

WIĘCEJ


Montaż lampy ulicznej w Rodzonem

koszt całkowity – 16 999,01 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy

koszt całkowity – 43 598,03 zł

WIĘCEJ


Usuwanie azbestu na terenie gminy Radomin

Koszt całkowity – 23 077,77 zł

WIĘCEJ


Sygnalizacja świetlna wraz z bezpiecznym przejściem w miejscowości Radomin

WIĘCEJ


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

WIĘCEJ


Wymiana drzwi w Szkole Podstwowej w miejscowości Płonne

WIĘCEJ


Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Budowa chodnika w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 51 956,90 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 30 902,00 zł    

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl