Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych


Kierownik Referatu

Klaudia Lipińska-Kilińska

k.lipinska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 19

Pokój nr 14


Podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego

Emilia Prądzyńska

e.pradzynska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 19

Pokój nr 14

Podinspektor ds. geodezji i dróg

Łukasz Szyjkowski

l.szyjkowski@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 21

Pokój nr 14 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Anna Hys

 a.hys@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 17

Pokój nr 7

Referent – zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i archiwum zakładowe

Artur Czarnecki 

a.czarnecki@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 23

Pokój nr 7

Pomoc administracyjna- zagospodarowanie przestrzenne

Marta Mórawska

m.morawska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 17

Pokój nr 7

Pomoc administracyjna – ochrona środowiska

Karolina Romanowska

k.romanowska@radomin.pl

tel. 56 683 75 22 wew. 23

Pokój nr 7

Projekt i realizacja: WiWi.pl