Inwestycje

Inwestycje w roku 2013

Rekultywacja murawy boiska w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 124 488,75 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 75 965,00 zł  

WIĘCEJ


Budowa chodnika w Płonnem, wspólna inwestycja z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim

koszt całkowity – 46 734,46 zł

WIĘCEJ


Budowa drogi w Dulsku

koszt całkowity – 97 650,83 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Radominie

koszt całkowity – 14 885,62 zł

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin

koszt całkowity – 1 127 548,15 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 638 531,38 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny II Etap

koszt całkowity – 417 340,35zł dofinansowanie z FOGR  –166 936,14zł        

WIĘCEJ


Modernizacja budynku komunalnego GOK z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Radominie

koszt całkowity – 18 485,00 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Płonne

koszt całkowity – 80 781,49 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 257,00 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Radominie

koszt całkowity – 3 774,18 zł

WIĘCEJ


Zakup placów zabaw

koszt całkowity – 36 900,00 zł

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia – I Etap

koszt całkowity – 50 467,64 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00 zł

WIĘCEJ


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo I Etap

koszt całkowity – 37 456,68 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 24 481,71 zł

WIĘCEJ


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczewo

koszt całkowity – 47 373,75 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 21 577,87 zł

WIĘCEJ


Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki

koszt całkowity – 200 562,70 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 119 145,00 zł

WIĘCEJ


Zakup samochodów strażackich dla OSP

koszt całkowity – 62 889,42 zł

WIĘCEJ


Zakup sprzętu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie

koszt całkowity – 232 593,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 114 825,00 zł

WIĘCEJ


Przedszkole w Szkole Podstawowej w Radominie po Gminnej Bibliotece Publicznej

Koszt całkowity – 2 687,11 zł

WIĘCEJ


Przygotowanie mieszkań socjalnych

Koszt całkowity –  11 092,61 zł

WIĘCEJ


GOK przystosowanie budynku dla młodzieży

WIĘCEJ


Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Remonty w Publicznym Gimnazjum w Radominie

WIĘCEJ


Remonty w Szkole Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Remonty w Szkole Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Sprzęt hydrauliczny dla OSP Łubki

WIĘCEJ


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WIĘCEJ


Wymiana papy i wkładu kominowego na Ośrodku Zdrowia w Radominie

WIĘCEJ


Wyposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Dulsku

WIĘCEJ


Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Rętwinach

WIĘCEJ


Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Zakup trybun na boisko sportowe w Radominie

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl