Inwestycje

Inwestycje w roku 2017

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa 23 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin.

Koszt całkowity inwestycji 571 468,29 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 358 000,00 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo

Całkowity koszt realizacji zadania 432 952,98 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 115 815,00 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Dulsku)

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 273 988,05 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 137 648,16 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin

Koszt całkowity 308 773,50 zł, dofinansowanie z FOGR 87 500 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Radominie)

Koszt całkowity inwestycji 356 410,40 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 252 961,53zł

WIĘCEJ


Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity inwestycji 90 230,66 zł

WIĘCEJ


Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie

Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie Całkowity koszt realizacji wyniósł: 25 159,96 zł

WIĘCEJ


Budowa siłowni

Całkowity koszt realizacji inwestycji 15 000 ,00 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Radomin

Całkowity koszt realizacji inwestycji 21 500,00 zł

WIĘCEJ


Budowa trybun przy boisku

Zakup trybun w ramach wyposażenia boiska sportowego w Radominie Całkowity koszt realizacji inwestycji 10 627,20 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110331 C Bocheniec-Piórkowo Etap I

Kolejną drogę odebrano i oddano do użytku w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Bocheńcu. Przebudowano drogę z Bocheńca do Piórkowa- etap I o łącznej długości 914 m i szerokości…

WIĘCEJ


Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki – Jakubkowo

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jakubkowie oddano do użytku drogę gminną prowadzącą z Jakubkowa do Łubek- etap I o łącznej długości 735 m i szerokości 5 m. Wykonawcą…

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl