Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki – Jakubkowo


W dniu 31 lipca 2017 r. w Jakubkowie oddano do użytku drogę gminną prowadzącą z Jakubkowa do Łubek- etap I o łącznej długości 735 m i szerokości 5 m. Wykonawcą tego odcinka było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Odbioru zakończonej inwestycji p. n.: Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki – Jakubkowo w km 0+000 do 1+470 etap I dokonali: Piotr Wolski- Wójt Gminy Radomin, Stanisław Detmer- V-ce prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie, Marcin Jabłoński- inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Urzędu Gminy Radomin. Zmodernizowany odcinek drogi ułatwi komunikację mieszkańcom Jakubkowa i Łubek, znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców jak i podróżujących po Naszej Gminie. Gmina Radomin w przyszłym roku planuje wykonanie II etapu tej drogi aż do skrzyżowania z drogą powiatową w Łubkach.

Projekt i realizacja: WiWi.pl