Inwestycje

Inwestycje w roku 2014

Budowa boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowości Płonne i Dulsk

koszt całkowity – 415 923,33 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 245 071,00 zł

WIĘCEJ


Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia w Radominie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Koszt ogólny inwestycji: 60 083,53 zl  

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin

koszt całkowity – 1 118 839,80 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 515 883,00 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Piórkowo-Ruże (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 199 982,42 zł            

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Radomin-Gaj (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 285 320,68 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Radomin-Trąbin (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 246 622,50 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Bocheniec – Rętwiny (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 510 057,85 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Szczutowo-Jakubkowo (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 133 375,94 zł a

WIĘCEJ


Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga

koszt całkowity – 275 732,24 zł

WIĘCEJ


Podświetlenie kościołów w miejscowości Dulsk i Radomin

 

WIĘCEJ


Termomodernizacja budynku komunalnego GOK

koszt całkowity – 128 055,93 zł

WIĘCEJ


Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Radomin

koszt całkowity – 66 055,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 45 347,00 zł

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka

koszt całkowity – 35 594,41 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 22 760,59 zł  

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia – II Etap

koszt całkowity – 78 475,92 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 48 922,00 zł  

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo II Etap

koszt całkowity – 22 964,94 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 14 200,63 zł

WIĘCEJ


Zakup koparko-ładowarki

koszt całkowity – 313 490,10 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 176 250,00 zł

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl