Inwestycje

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Odbiór odcinka drogi Rętwiny-Szczutowo

17 lutego 2020 r. przedstawiciele Urzędu Gminy w Radominie odebrali wyremontowany odcinek drogi Rętwiny-Szczutowo. Koszty modernizacji zostały pokryte z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Gminy Radomin.  Całkowity koszt inwestycji dla zadania…

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU Inwestycje drogowe

Odbiór odcinka drogi Rętwiny-Szczutowo

17 lutego 2020 r. przedstawiciele Urzędu Gminy w Radominie odebrali wyremontowany odcinek drogi Rętwiny-Szczutowo. Koszty modernizacji zostały pokryte z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Gminy Radomin.  Całkowity koszt inwestycji dla zadania…

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2018

Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo etap II

W dniu 5 listopada br. nastąpił odbiór zakończonej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo”- etap II. Droga została wykonana z warstwy…

WIĘCEJ


Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk

W dniu 5 listopada br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk”. Droga została wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego…

WIĘCEJ


Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk Przedmiotem zamówienia była modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk położonych na działkach nr 100, 115, 121, 138/8, 169/6 o łącznej długości 235 m. Przewidziano…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo etap II”

Droga została wykonana z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm. Przebudowany odcinek drogi ma długość 735 mb, szerokość 5 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo

W dniu 8 października br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo”. Droga została wykonana na podbudowie tłuczniowej z…

WIĘCEJ


Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 900 m

W dniu 21 sierpnia br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Radomin pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 900 m”.…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczewko etap II o długości 393 m.

W dniu 12 września br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko. Jest to odcinek drogi w…

WIĘCEJ


Droga Kamionka – Sokołowo

W dniu 21.08.2018 r. w Kamionce oddano do użytku drogę gminną nr 110335C relacji Kamionka – Sokołowo na długości 749 m etap drugi. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mar…

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I

Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I W dniu 21.08.2018 r. w Płonnem oddano do użytku drogę gminną nr 110320C relacji Płonne – Bocheniec na długości…

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Płonnem)

W dniu 29 sierpnia 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji szkoły podstawowej w Płonnem w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie…

WIĘCEJ


Odbiór instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin

W dniu 25 lipca 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru od firmy PANEL-METAL zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin”. Przedmiotem inwestycji był montaż…

WIĘCEJ


Zakup autobusu dla szkół z terenu Gminy Radomin

Zakup autobusu dla szkół z terenu Gminy Radomin Całkowity koszt realizacji inwestycji 162 123,26 zł

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2017

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa 23 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin.

Koszt całkowity inwestycji 571 468,29 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 358 000,00 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110311C Szczutowo – Jakubkowo

Całkowity koszt realizacji zadania 432 952,98 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 115 815,00 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Dulsku)

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 273 988,05 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 137 648,16 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin

Koszt całkowity 308 773,50 zł, dofinansowanie z FOGR 87 500 zł

WIĘCEJ


Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomin (Szkoła Podstawowa w Radominie)

Koszt całkowity inwestycji 356 410,40 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 252 961,53zł

WIĘCEJ


Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity inwestycji 90 230,66 zł

WIĘCEJ


Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie

Remont klasy oraz zakup 17 szt. laptopów ASUS dla Szkoły Podstawowej w Radominie Całkowity koszt realizacji wyniósł: 25 159,96 zł

WIĘCEJ


Budowa siłowni

Całkowity koszt realizacji inwestycji 15 000 ,00 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Radomin

Całkowity koszt realizacji inwestycji 21 500,00 zł

WIĘCEJ


Budowa trybun przy boisku

Zakup trybun w ramach wyposażenia boiska sportowego w Radominie Całkowity koszt realizacji inwestycji 10 627,20 zł

WIĘCEJ


Przebudowa drogi gminnej nr 110331 C Bocheniec-Piórkowo Etap I

Kolejną drogę odebrano i oddano do użytku w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Bocheńcu. Przebudowano drogę z Bocheńca do Piórkowa- etap I o łącznej długości 914 m i szerokości…

WIĘCEJ


Remont drogi gminnej nr 110314C Łubki – Jakubkowo

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jakubkowie oddano do użytku drogę gminną prowadzącą z Jakubkowa do Łubek- etap I o łącznej długości 735 m i szerokości 5 m. Wykonawcą…

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2016

Zakup samochodu do przewozu osób

Całkowity koszt inwestycji 23 379,75 zł

WIĘCEJ


Zakup rozkładarki do mas bitumicznych

WIĘCEJ


Przebudowa drogi Radomin – Gaj – Piórkowo

koszt całkowity – 606 924,50 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 381 176,00 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Łubki – Płonne

koszt całkowity – 268 418,55 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Płonne – Rodzone

koszt całkowity – 230 202,48 zł

WIĘCEJ


System nawadniania boiska w Radominie

WIĘCEJ


Remont klasy w Szkole Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Ogrodzenie boiska sportowego w Dulsku

WIĘCEJ


Budowa boiska sportowego w Piórkowie

WIĘCEJ


Montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dulsk

WIĘCEJ


Remont kuchni w Gimnazjum w Radominie

WIĘCEJ


Konserwacja nawierzchni boiska sportowego na orliku w Radominie

WIĘCEJ


Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Remont kuchni GOK Radomin

   

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2015

Modernizacja drogi Radomin – Gaj – Wilczewo (II etap)

koszt całkowity – 295 263,62 zł

WIĘCEJ


Odświeżanie parkietu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomin

WIĘCEJ


Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Radominie

WIĘCEJ


Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia

WIĘCEJ


Budowa stołówki oraz kuchni w Szkole Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin (II etap)

WIĘCEJ


Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin

koszt całkowity – 819 538,02 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 656 164,00 zł

WIĘCEJ


Remont Urzędu Gminy

WIĘCEJ


Utylizacja azbestu na terenie Gminy Radomin

WIĘCEJ


Zakup wentylatora oddymiającego

WIĘCEJ


Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2014

Budowa boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowości Płonne i Dulsk

koszt całkowity – 415 923,33 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 245 071,00 zł

WIĘCEJ


Termomodernizacja budynku Ośrodku Zdrowia w Radominie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Koszt ogólny inwestycji: 60 083,53 zl  

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin

koszt całkowity – 1 118 839,80 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 515 883,00 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Piórkowo-Ruże (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 199 982,42 zł            

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Radomin-Gaj (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 285 320,68 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Radomin-Trąbin (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 246 622,50 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Bocheniec – Rętwiny (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 510 057,85 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Szczutowo-Jakubkowo (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 133 375,94 zł a

WIĘCEJ


Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga

koszt całkowity – 275 732,24 zł

WIĘCEJ


Podświetlenie kościołów w miejscowości Dulsk i Radomin

 

WIĘCEJ


Termomodernizacja budynku komunalnego GOK

koszt całkowity – 128 055,93 zł

WIĘCEJ


Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Radomin

koszt całkowity – 66 055,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 45 347,00 zł

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka

koszt całkowity – 35 594,41 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 22 760,59 zł  

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia – II Etap

koszt całkowity – 78 475,92 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 48 922,00 zł  

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo II Etap

koszt całkowity – 22 964,94 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 14 200,63 zł

WIĘCEJ


Zakup koparko-ładowarki

koszt całkowity – 313 490,10 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 176 250,00 zł

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2013

Rekultywacja murawy boiska w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 124 488,75 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 75 965,00 zł  

WIĘCEJ


Budowa chodnika w Płonnem, wspólna inwestycja z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim

koszt całkowity – 46 734,46 zł

WIĘCEJ


Budowa drogi w Dulsku

koszt całkowity – 97 650,83 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Radominie

koszt całkowity – 14 885,62 zł

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin

koszt całkowity – 1 127 548,15 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 638 531,38 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny II Etap

koszt całkowity – 417 340,35zł dofinansowanie z FOGR  –166 936,14zł        

WIĘCEJ


Modernizacja budynku komunalnego GOK z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Radominie

koszt całkowity – 18 485,00 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Płonne

koszt całkowity – 80 781,49 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 257,00 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Radominie

koszt całkowity – 3 774,18 zł

WIĘCEJ


Zakup placów zabaw

koszt całkowity – 36 900,00 zł

WIĘCEJ


Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia – I Etap

koszt całkowity – 50 467,64 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00 zł

WIĘCEJ


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo I Etap

koszt całkowity – 37 456,68 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 24 481,71 zł

WIĘCEJ


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczewo

koszt całkowity – 47 373,75 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 21 577,87 zł

WIĘCEJ


Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki

koszt całkowity – 200 562,70 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 119 145,00 zł

WIĘCEJ


Zakup samochodów strażackich dla OSP

koszt całkowity – 62 889,42 zł

WIĘCEJ


Zakup sprzętu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie

koszt całkowity – 232 593,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 114 825,00 zł

WIĘCEJ


Przedszkole w Szkole Podstawowej w Radominie po Gminnej Bibliotece Publicznej

Koszt całkowity – 2 687,11 zł

WIĘCEJ


Przygotowanie mieszkań socjalnych

Koszt całkowity –  11 092,61 zł

WIĘCEJ


GOK przystosowanie budynku dla młodzieży

WIĘCEJ


Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Remonty w Publicznym Gimnazjum w Radominie

WIĘCEJ


Remonty w Szkole Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Remonty w Szkole Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Sprzęt hydrauliczny dla OSP Łubki

WIĘCEJ


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WIĘCEJ


Wymiana papy i wkładu kominowego na Ośrodku Zdrowia w Radominie

WIĘCEJ


Wyposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Dulsku

WIĘCEJ


Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Rętwinach

WIĘCEJ


Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Radominie

WIĘCEJ


Zakup trybun na boisko sportowe w Radominie

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2012

Modernizacja drogi dojadowej do gruntów rolnych, Płonne – Rętwiny I Etap

koszt całkowity – 226 196,47 zł dofinansowanie z FOGR – 80 000,00 zł

WIĘCEJ


Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szafarnia

koszt całkowity – 46 734,46 zł

WIĘCEJ


Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 81 481,49 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 782,00 zł  

WIĘCEJ


Montaż lampy ulicznej w Rodzonem

koszt całkowity – 16 999,01 zł

WIĘCEJ


Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy

koszt całkowity – 43 598,03 zł

WIĘCEJ


Usuwanie azbestu na terenie gminy Radomin

Koszt całkowity – 23 077,77 zł

WIĘCEJ


Sygnalizacja świetlna wraz z bezpiecznym przejściem w miejscowości Radomin

WIĘCEJ


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

WIĘCEJ


Wymiana drzwi w Szkole Podstwowej w miejscowości Płonne

WIĘCEJ


Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Budowa chodnika w miejscowości Radomin

koszt całkowity – 51 956,90 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 30 902,00 zł    

WIĘCEJ
INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2011

Pomieszczenie dla Klubu Sportowego SOKÓŁ

WIĘCEJ


Parking przy WDK w Dulsku

WIĘCEJ


Droga Wojewódzka nr 534

WIĘCEJ


Chodnik w Radominie w kierunku cmentarza

 

WIĘCEJ


Chodnik w miejscowości Płonne przy przystanku autobusowym

WIĘCEJ


Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny

WIĘCEJ


Utylizacja azbestu na terenie gminy Radomin

Koszt całkowity – 13 528,30 zł

WIĘCEJ


Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo – etap I

Koszt całkowity –  1 824 889,47 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 683 820,00 zł

WIĘCEJ


Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie działki 108/10 w miejscowości Radomin – etap I

Koszt całkowity – 681 135,66 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 271 407,50 zł

WIĘCEJ


Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki

Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów Koszt całkowity – 46 903,33 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 25 000,00…

WIĘCEJ


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin

Koszt całkowity – 977 091,01 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 597 217,00 zł

WIĘCEJ


Remont drogi w Dulsku

Koszt całkowity – 33 576,92

WIĘCEJ


Przybudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre

W dniu 31 grudnia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. : ”Przebudowa drogi gminnej Piórkowo – Dobre, gmina Radomin.” W imieniu Zarządu…

WIĘCEJ
Projekt i realizacja: WiWi.pl