Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 900 m


W dniu 21 sierpnia br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Radomin pn.:Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 900 m. Jest to odcinek drogi w miejscowości Piórkowo prowadzącej do gruntów rolnych. Przebudowa tego odcinka drogi jest dofinansowana z programu: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 75 200,00 zł. Droga została wykonana na podbudowie tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Przebudowany odcinek drogi ma długość 900 mb, szerokość 4 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 402 821,31 zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl