Przebudowa drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo


W dniu 8 października br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110336C w miejscowości Wilczewo.

Droga została wykonana na podbudowie tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Przebudowany odcinek drogi ma długość 630 mb, szerokość 4 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo.

Przebudowa tej drogi jest finansowana w całości z budżetu Gminy Radomin a całkowity koszt inwestycji wyniósł 282 430,14 zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl