Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną w miejscowości Radomin


koszt całkowity – 81 481,49 zł
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 49 782,00 zł

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl