Inwestycje

Inwestycje w roku 2016

Zakup samochodu do przewozu osób

Całkowity koszt inwestycji 23 379,75 zł

WIĘCEJ


Zakup rozkładarki do mas bitumicznych

WIĘCEJ


Przebudowa drogi Radomin – Gaj – Piórkowo

koszt całkowity – 606 924,50 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 381 176,00 zł  

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Łubki – Płonne

koszt całkowity – 268 418,55 zł

WIĘCEJ


Modernizacja drogi Płonne – Rodzone

koszt całkowity – 230 202,48 zł

WIĘCEJ


System nawadniania boiska w Radominie

WIĘCEJ


Remont klasy w Szkole Podstawowej w Dulsku

WIĘCEJ


Ogrodzenie boiska sportowego w Dulsku

WIĘCEJ


Budowa boiska sportowego w Piórkowie

WIĘCEJ


Montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dulsk

WIĘCEJ


Remont kuchni w Gimnazjum w Radominie

WIĘCEJ


Konserwacja nawierzchni boiska sportowego na orliku w Radominie

WIĘCEJ


Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Płonnem

WIĘCEJ


Remont kuchni GOK Radomin

   

WIĘCEJ


Projekt i realizacja: WiWi.pl