Skrytki ePUAP

Urząd Gminy Radomin – /1w5vb1dg8o/SkrytkaESP

Samorządowy Zakład Budżetowy – /SZBRadomin/SkrytkaESP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – /GOPSRadomin/SkrytkaESP

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie – /BibliotekaRadomin/SkrytkaESP

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie- /GOKISRadomin/SkrytkaESP

 

 

 

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl