Zamówienia publiczne

Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin” https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52016608-659c-4ec8-b5ed-50cd6f1e5bdf

WIĘCEJ

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 110320C w miejscowości Płonne

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny i Radomin

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl