Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usługi Urbanistyczne”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: ” Usługi Urbanistyczne”. Link do zapytania ofertowego

WIĘCEJ

Przetarg pn. „Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin – zakup pomp kanalizacyjnych wraz z dostawą”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu Załączniki Zmiana treści SWZ Załącznik nr 4 przedmiary Załącznik nr 6 umowa zmiana…

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca3e6d86-6e4d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja dróg gminnych łączących tereny popegeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie gminy Radomin – Etap II Polski Ład Edycja VI PGR”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-786f5d9a-7184-11ee-a60c-9ec5599dddc1

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja dróg gminnych łączących tereny popegeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie gminy Radomin – Etap I Polski Ład Edycja VI PGR”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-860b77ab-725c-11ee-9aa3-96d3b4440790

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone, na działce nr 121”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami:Link do przetargu

WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin” Link do zapytania ofertowego: https://bip.radomin.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=68

WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin”.…

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone, na działce nr 121”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl