Zamówienia publiczne

Przetarg pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szafarnia”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szafarnia”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szafarnia.”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radomin”.…

WIĘCEJ

Przetarg pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład – edycja VIII”.

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Radomin, komunikującej miejscowości Rętwiny, Płonko i Płonne: Polski Ład – edycja VIII”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb działalności oczyszczalni ścieków”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb działalności oczyszczalni ścieków.” Link do zapytania ofertowego

WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usługi Urbanistyczne”

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: ” Usługi Urbanistyczne”. Link do zapytania ofertowego

WIĘCEJ

Przetarg pn. „Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin – zakup pomp kanalizacyjnych wraz z dostawą”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami. Link do przetargu Załączniki Zmiana treści SWZ Załącznik nr 4 przedmiary Załącznik nr 6 umowa zmiana…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl