Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi gminnej nr 110320C w miejscowości Płonne

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny i Radomin

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl