Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb działalności oczyszczalni ścieków”


Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb działalności oczyszczalni ścieków.”

Link do zapytania ofertowego


Projekt i realizacja: WiWi.pl