Zapytanie ofertowe pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin”


Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin”

Link do zapytania ofertowego: https://bip.radomin.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=68


Projekt i realizacja: WiWi.pl