MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAJ


W miejscowości Gaj rozpoczyna się kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej. Tym razem prace koncentrują się na odcinku drogi łączącej się z drogą gminną Piórkowo-Dobre.

Planowane prace obejmą przebudowę odcinka drogi o długości 659 mb i szerokości 4 m.  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Mar-Dar Marian Tompalski, które jest wykonawcą zapewni wykonanie prac, takich jak:

– podbudowanie górnej i dolnej warstwy drogi gruzem betonowym i kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,

– utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym,

– umocnienie poboczy o szerokości 0,50 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Przebudowa tej drogi zapewni bezpieczne warunki podróży dla wszystkich mieszkańców.

Inwestycja jest realizowana w ramach PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/2646/PolskiLad („PROMESA”)na zadanie :  „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne : Polski Ład–edycja VIII”, Kwota Promesy wynosi 3.087.630,38 PLN


Projekt i realizacja: WiWi.pl