MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PŁONKO


W miejscowości Płonko zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 793 mb i 4,0 m. Na tej trasie zostanie wykonanych 9 zjazdów z drogi.  

Przedmiotowa droga gminna posiada skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2119 C Szafarnia – Płonne.

Aby zapewnić trwałość nawierzchni jej dolna i górna warstwa zostanie podbudowana gruzem betonowym i kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Powierzchniowo nawierzchnia będzie utrwalona emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Planowane prace obejmą nie tylko nawierzchnię jezdni, ale również pobocza o szerokości 0,50 m, które zostaną umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Dodatkowo zostanie wzmocniona skarpa za pomocą płyt typu jumbo.

Wykonawcą inwestycji jest doświadczona firma Mar-Dar z Makówca.

Modernizacja drogi w Płonku ma na celu poprawę jej stanu technicznego oraz zapewnienie wygody i bezpieczeństwa mieszkańców.

Inwestycję będzie realizowana w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2629/PolskiLad („PROMESA”) na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin,  komunikującej miejscowości Rętwiny, Płonko i Płonne: Polski Ład – edycja VIII”, Kwota Promesy wynosi 1.472.496,96 zł.

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl