Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”


WÓJT GMINY RADOMIN

ogłasza:

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania w zł

Wnioskowana kwota dotacji w zł

Wysokość przyznanego dofinansowania z budżetu gminy w zł

1

1

OSP Płonne

Akademia Młodego Strażaka 2024 – organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”

7 416,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

2

2

Stowarzyszenie Jakubowe

Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”

3 375,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3

3

KS Sokół Radomin

Uciekamy uzależnieniom!”

11 800,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

4

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dulsku

Wspólnota bez uzależnień”- rozwiązywanie problemów alkoholowych , przeciwdziałanie narkomanii i innym uzaleznieniom na terenie Gminy Radomin.

16 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Radomin, 21.03.2024 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl