Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi


W dniu 25 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin Pani Anny Gutkowskiej podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację dwóch zadań publicznych:

  • – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
  • – rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin.

 

Umowy podpisano z następującymi oferentami:

 

Zadanie 1: Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin: 

 

  1. 1. Klub Sportowy Sokół „Uciekamy uzależnieniom!”
  2. 2. Ochotnicza Straż Pożarna Płonne „Akademia Młodego Strażaka 2024-organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” 
  3. 3. Stowarzyszenie Jakubowe „Rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin”
  4. 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dulsku-  „Wspólnota bez uzależnień” – rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom na terenie Gminy Radomin.

 

Łączna kwota wszystkich dotacji w wyżej wymienionym zadaniu wyniosła 22 000,00 zł.

 

Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radomin: 

 

  1. 1. Ochotnicza Straż Pożarna Płonne „Akademia Młodego Strażaka 2024-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”,
  2. 2. Klub Sportowy Sokół Radomin  „Sport to zdrowie!”.
  3. 3. OSP Dulsk „OSP lubi sport”

 

Łączna kwota wszystkich dotacji w wyżej wymienionym zadaniu wyniosła 15 000,00

 

Tegoroczne zadania nakierowane są w szczególności na aktywność fizyczną oraz aktywną integrację.

 

Wszystkim Państwu życzymy powodzenia przy realizacji zadań, a wszystkich mieszkańców zachęcamy do czynnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.  

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl