Wójt Gminy Radomin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy działający na obszarze Gminy Radomin


Załączniki : 

  1. Wniosek 
  2. Sprawozdanie 
  3. Umowa 

Projekt i realizacja: WiWi.pl