Wojewódzki konkurs na witacz dożynkowy dla sołectw


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje drugą edycję wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2020” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku. Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Do konkursu gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Po wyłonieniu laureatów konkursu gminy, na terenie których znajdują się zwycięskie sołectwa otrzymają z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę finansową.

Zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać drogą elektroniczną na adres k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pokmorskie.pl, tel. 56 62 15 934.

regulamin

zał-1-do-regulaminu ’

zał-2-do-regulaminu

zał-3-do-regulaminu


Projekt i realizacja: WiWi.pl