• Droga Łubki - Płonne

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!!I OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Urząd Gminy w Radominie informuje, że w dniu 02 kwietnia 2019 r. (wtorek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów, tekstyliów z nieruchomości położonych na terenie…


Informacja-przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Radomin.

Informacja-przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Radomin. Uprzejmie informuję, że w dniu 22.03.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie, Radomin 1,…


Informacja-przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczutowo.

  Informacja-przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczutowo. Uprzejmie informuję, że w dniu 25.03.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie, Radomin…


Bezpłatna mammografia


Bezpłatne badanie kolonoskopowe


LGD poszukuje dwóch kandydatów na stanowisko „Specjalisty ds. projektów”

     ogłoszenie o naborze KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Dzień Kobiet


V Sesja Rady Gminy Radomin

V Sesja Rady Gminy Radomin


Pomagam !!!

W imieniu Gminy prosimy o wpłaty   https://pomagam.pl/bs7gwuqx?fbclid=IwAR3P-I_4no1gT2WPte3UpQjoKMRUeveH7dobKYOzEdXSGO5l84PuCZEKs7E    


Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Radomin w roku 2019 w zakresie: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl