Ukraińcy, Białorusini i Hindusi  najczęściej pracują na Kujawach i Pomorzu


Polska wciąż jest krajem, do którego chętnie przyjeżdżają do pracy osoby z zagranicy. Na koniec stycznia 2024 r. w całym kraju było ich 1 mln 124 tys., z czego 38,5 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. Na Kujawach i Pomorzu najwięcej legalnie pracujących jest obywateli z Ukrainy, Białorusi oraz Indii.

 

W porównaniu do danych z końca stycznia ubiegłego roku nastąpił wzrost cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych o blisko 67 tysięcy. Liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS-ie na koniec stycznia br. przekroczyła 1 mln 124 tys. Zdecydowana większość, bo aż 59 proc. z nich to pracownicy (664,5 tys.), a 4,8 proc. (ok. 54 tys.) osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Pozostali zatrudnieni są na umowę zlecenia lub na podstawie innych oskładkowanych umów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Najwięcej w naszym kraju jest obywateli z Ukrainy- 756 tys. Stanowią oni 67 proc. wszystkich legalnie pracujących obcokrajowców. Wśród cudzoziemców, którzy najchętniej Polskę wybierają jako kraj, w którym chcą zorganizować swój ośrodek życia i podjąć pracę oprócz obywateli z Ukrainy są również Białorusini -129 tys. i Gruzini -26 tys.

 

Dane dla województwa kujawsko-pomorskiego

W województwie kujawsko-pomorskim nastąpił nieznaczny spadek legalnie pracujących cudzoziemców o około tysiąc osób (2,5 proc.). Na koniec stycznia 2024 r. do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS-ie było zgłoszonych  38,5 tys.  obcokrajowców, a na koniec stycznia 2023 r. – 39,4 tys. Obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę w naszym województwie, ale sami tworzą miejsca pracy, zakładając firmy. W regionie na prowadzenie działalności gospodarczej zdecydowało się ponad 1,7 tys. cudzoziemców.

 

Wśród osób z zagranicznym paszportem zgłoszonych na koniec stycznia 2024 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS, w naszym województwie najwięcej było obywateli z Ukrainy- 27 tys., Białorusi- 2,7 tys., Indii- 908 oraz Gruzji- 748. Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Meksyku, Tajlandii, czy Filipin – dodaje rzeczniczka.

 

Liczba cudzoziemców w poszczególnych oddziałach ZUS w woj. kujawsko-pomorskim:

Obywatelstwo

Oddział ZUS                 w Bydgoszczy

Oddział ZUS                       w Toruniu

SUMA – woj. kujawsko-pomorskie

OGÓŁEM

26 579

11 888

38 467

UKRAIŃSKIE

18 348

8 543

26 891

BIAŁORUSKIE

1 945

736

2 681

INDYJSKIE

721

187

908

GRUZIŃSKIE

392

356

748

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt i realizacja: WiWi.pl