• Droga Łubki - Płonne

Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia

  Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Od marca wzrosły kwoty limitów, na jakie muszą uważać. Do emerytur i rent…


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca

  Do 14 marca wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on m.in. gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z…


Konkurs plastyczny


Nabór wniosków o dofinansowanie


Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 14 marca 2021 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 14 marca 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły…


Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach…


Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 01 marca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie…


Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

  Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat,…


Rozpoczęcie rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Dulsku


Rozpoczęcie rekrutacji do klasy I

 


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl