• Droga Łubki - Płonne

Pojemnik na nakrętki

Od dnia dzisiejszego przed budynkiem Urzędu Gminy Radomin znajduje się pojemnik na plastikowe nakrętki. Zachęcamy wszystkich do wspierania ekologicznego podejścia połączonego z pomaganiem najbardziej potrzebującym.


Bezpłatne badania słuchu


Złote gody

W dniu 17 czerwca 2021 r. w Gminie Radomin obchodzono uroczystość wręczenia medali przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Złoty Jubileusz małżeństwa świętowali Państwo Danuta i Janusz…


Radomin logo

Harmonogram pikniku charytatywnego w Gminie Radomin


Radomin logo

PODPISANIE UMOWY NA MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY RADOMIN

Gmina Radomin kontynuuje wdrażanie zastosowania odnawialnych źródeł energii. 07 czerwca br. Wójt Gminy Radomin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radomin podpisał umowę na wykonanie paneli fotowoltaicznych, których montaż zaplanowano na prywatnych…


Radomin logo

Informacja o nowych taryfach za wodę i ścieki


List Prezes KRUS do Dzieci


Dyżury eksperckie

  Mieszkańcy regionu bardzo chętnie korzystają z bezpłatnych telefonicznych porad ekspertów ZUS, dlatego placówki ZUS uruchamiają kolejne dyżury, które odbywać się będą od 14 do 18 czerwca. Podczas dyżurów będzie…


Kujawsko-Pomorska Teleopieka

 


Radomin logo

Tydzień charytatywny w Gminie Radomin

POMAGAMY RAZEM !! Chcąc zaangażować się w działania dobroczynne Gmina Radomin włącza się w pomoc na rzecz Lenki i Adriana. Stworzyliśmy interesujący system niesienia pomocy połączony ze sportem i zabawą…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl