Ankieta dotycząca przydomowego kompostownika


Zwracamy się do Mieszkańców gminy Radomin kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Radomin.

Dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które gmina musi osiągnąć za 2023 rok.
Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają z ulgi dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Radomin, wysłać na adres e–mail: ug@radomin.pl, lub pocztą tradycyjną na adres : Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin w terminie do 10 marca 2024 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. 56 683 75 22 wew. 17

Ankietę można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Radominie.

Ankieta 


Projekt i realizacja: WiWi.pl