• Droga Łubki - Płonne

Przebudowa drogi Radomin – Gaj – Piórkowo

koszt całkowity – 606 924,50 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 381 176,00 zł


Modernizacja drogi Łubki – Płonne

koszt całkowity – 268 418,55 zł


Modernizacja drogi Płonne – Rodzone

koszt całkowity – 230 202,48 zł


Modernizacja drogi Radomin – Gaj – Wilczewo (II etap)

koszt całkowity – 295 263,62 zł


Modernizacja drogi Piórkowo-Ruże (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 199 982,42 zł


Modernizacja drogi Radomin-Gaj (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 285 320,68 zł


Modernizacja drogi Radomin-Trąbin (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 246 622,50 zł


Modernizacja drogi Bocheniec – Rętwiny (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 510 057,85 zł


Modernizacja drogi Szczutowo-Jakubkowo (natrysk asfaltowy)

koszt całkowity – 133 375,94 zł


Modernizacja drogi w Dulsku tzw. Dolna droga

koszt całkowity – 275 732,24 zł


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl