159 tys. wniosków o 800 plus w kujawsko-pomorskim


Niemal 159 tys. wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 złożyli już rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego, w kraju 2,9 mln. By uniknąć przerwy w wypłacie wsparcia przysługującego na dzieci, wniosek o świadczenie należy złożyć do końca kwietnia. Pierwsze wypłaty na kolejny okres ruszą w czerwcu.

 

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej po 400 zł. Aktualnie ZUS wypłaca świadczenia wychowawcze  przyznane na bieżący okres świadczeniowy, który potrwa do końca maja br. Tylko w tym roku rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach 800 plus otrzymali ponad 858,4 mln zł, a w całym kraju ponad 16,7 mld zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Jeśli uprawniony rodzic czy opiekun chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć wniosek na nowy okres. Rodzice nowonarodzonych dzieci mogą złożyć od razu dwa formularze, na bieżący i kolejny okres świadczeniowy.  Do wyboru jest kilka kanałów, za pomocą których można przekazać do ZUS-u wniosek o świadczenie wychowawcze: aplikacja mobilna mZUS, Platforma Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczna, czy portal Emp@tia. Nie należy jednak zwlekać ze złożeniem wniosku. Od daty złożenia wymaganych dokumentów zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.

 

Wniosek o 800 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia

Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie 800 plus, powinni prawidłowo wypełniony wniosek złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone jeszcze w czerwcu. Jeśli dokument wpłynie w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca- dodaje rzeczniczka.

 

Warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania od czerwca. Prawo do świadczenia będzie już tylko  przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają 3 miesiące od narodzenia dziecka. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt i realizacja: WiWi.pl