To nie koniec inwestycji na drogach w Gminie Radomin


Gminne drogi dla naszej społeczności są obiektem nieustannych starań o ich poprawę i dostosowanie do współczesnych potrzeb. W ostatnim czasie mieszkańcy Gminy Radomin mogli obserwować intensywne prace związane z modernizacją dróg gminnych.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rętwiny o długości 1300 mb, obejmuje działania, takie jak:

– nawierzchnia zostanie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego o szerokości 4m,

-wykonanie poboczy po obu stronach drogi o szerokości 0,5m każde z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Modernizacja drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz podniesie ona standardy infrastruktury lokalnej. Inwestycja ta stanowi część planu rozwoju gminy, mającego na celu zwiększenie jej atrakcyjności oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania mieszkańców.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński, Rogowo 23, 87-162 Lubicz Górny. Wartość inwestycji wynosi 1 111 088,36 zł.

Warto podkreślić, że modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rętwiny to efekt współpracy wielu podmiotów, w tym władz lokalnych, specjalistów ds. infrastruktury drogowej oraz mieszkańców, których opinie i potrzeby były brane pod uwagę na każdym etapie planowania i realizacji inwestycji.

 

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl