NIE ZWALNIAMY TEMPA!


W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski wraz z Zastępcą Wójta Gminy Panem Sławomirem Rożek i Radnym Gminy Panem Janem Pilarskim sprawdzali postęp prac modernizowanej drogi łączącej Szczutowo- Łubki o długości 1657 mb. Droga przechodzi transformację, aby stać się bardziej bezpieczną i komfortową trasą dla mieszkańców Gminy.

Pomimo ostatnich trudnych warunków pogodowych wykonawca, którym jest firma MAR-DAR, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo zapewnił o wykonywaniu prac zgodnie z zawartą umową.

W ramach umowy zostanie wykonane powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

Nawierzchnia o szerokości 4 m wykonana zostanie w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami  oraz pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym o szerokości 0,50 m po obu stronach.


Projekt i realizacja: WiWi.pl