NAGRODY SPORTOWE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO


Informujemy, że z dniem 17 lutego 2024 r. weszła w życie Uchwała Nr LXXIX/465/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, trenerów oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski o nagrody sportowe można składać do dnia 29 lutego 2024 roku w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy kandydata do nagrody wydane przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy/ Polski Komitet Olimpijski/ Polski Komitet Paraolimpijski lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych lub szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz Klauzulę informacyjną i zgody.

Nagrody przyznane zostaną do 30 marca br.

Treść uchwały wraz z regulaminem, obowiązującymi wnioskami oraz Klauzulą informacyjną i zgody znajduje się w poniższych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Uchwała Nr LXXIX/465/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, trenerów oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;  

Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe;

Załącznik Nr 3 – Wniosek o przyznanie nagrody trenera;

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego;

Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna i zgody do celów przyznania nagrody Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za osiągnięcia w sporcie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Kamilem Topolewskim, tel. 56 683 53 80 wew. 111 lub adres e-mail: k.topolewski@golub-dobrzyn.com.pl


Projekt i realizacja: WiWi.pl