Podziękowania oraz gratulacje-zmiana Dyrektora w SP Płonne


W dniu 29 listopada 2023 r. podczas Sesji Rady Gminy Radomin, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Radomin złożyli uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem Pani Małgorzacie Marcinkowskiej oraz gratulacje dla Pana Dawida Stachowskiego, który został mianowany na nowego Dyrektora. Wójt Gminy Radomin wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Radomin złożyli także podziękowanie dla Pana Dawida Stachowskiego za pełnienie funkcji Radnego Gminy Radomin.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Marcinkowskiej za wiele lat owocnej współpracy oraz serdecznie gratulujemy nominacji na stanowisko Dyrektora Dawidowi Stachowskiemu.

Projekt i realizacja: WiWi.pl