Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”


Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisów Prognozy.

Załączniki:

1. Formularz konsultacji 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko 

3. Obwieszczenie o konsultacjach 


Projekt i realizacja: WiWi.pl