100 – lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie


8 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Radominie obchodziła Jubileusz 100- lecia jednostki. Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski, Skarbnik Gminy Radomin Pani Anna Gutkowska wraz z Prezesem OSP Radomin Pawłem Błaszkiewicz oraz członkiem jednostki Panem Przemysławem Łakomiec udali się pod pamiątkową tablicę upamiętniając to wydarzenie. Wójt Gminy przekazał podziękowania wszystkim Druhom i Druhnom za poświęcenie i trud, który wkładają w swoją służbę.

Jednostka OSP w Radominie powstała 5 maja 1923 roku. Poza ratownictwem jednostka prowadziła także działalności kulturalną jak i rozrywkową. W roku 1994 OSP Radomin została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do tej pory jednostka bierze czynny udział w życiu społeczeństwa.

Chcielibyśmy podziękować Zakładowi Kamieniarskiemu METALIKA Białkowo, za ufundowanie oraz wykonanie pięknej tablicy, upamiętniającej 100-lecie istniejącej jednostki, strażaków oraz założycieli Straży Pożarnej w Radominie.


Projekt i realizacja: WiWi.pl