Informacja o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych z miejscowości RadominProjekt i realizacja: WiWi.pl