Umowa na przebudowę drogi w miejscowości Rodzone podpisana !


W dniu dzisiejszym podpisana została umową z wykonawcą, którym jest „MAR-DAR” Marian Tompalski, na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone na działce 121”. Długość przebudowanej drogi wynosi 250 mb, szerokość jezdni 4m oraz pobocza po 0,75m po obu stronach drogi.  Kwota całkowita zadania wynosi 155 679,87 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 69 271,00 zł.

W ramach umowy zostaną wykonane:

-roboty przygotowawcze,
-roboty ziemne,
-roboty nawierzchniowe,
-podbudowa,
-nawierzchnia + zjazdy,
-pobocza,
-roboty wykończeniowe.

Nawierzchnia drogi zostanie utrwalona emulsją asfaltową i grysem kamiennym.


Projekt i realizacja: WiWi.pl