Kolejne Dofinansowania na modernizację dróg oraz na rozbudowę obiektów społeczno-kulturalnych


Otrzymaliśmy kolejne środki na modernizację infrastruktury drogowej oraz na rozbudowę infrastruktury obiektów społeczno-kulturalnych takich jak świetlice w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII”.
 
Otrzymane środku zostaną przeznaczone na zadania:
– „Rozbudowa infrastruktury obiektów społeczno-kulturalnych tj. świetlic na terenie Gminy Radomin : Polski Ład edycja VIII”. Całkowity koszt inwestycji: 1️⃣ 9️⃣9️⃣8️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł, DOFINANSOWANIE: 1️⃣ 6️⃣9️⃣8️⃣ 3️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣❗️❗️
Zadanie te ma na celu poszerzenie oferty obiektów społeczno-kulturalnych takich jak świetlica dla mieszkańców Gminy Radomin oraz utworzenie miejsc spotkań dla lokalnej społeczności, a także stworzenie przestrzeni dla działalności lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń poprzez rozbudowę infrastruktury obiektów społeczno-kulturalnych na terenie Gminy Radomin.
– „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowość Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: Polski Ład-edycja VIII”. Całkowity koszt inwestycji: 3️⃣ 9️⃣8️⃣8️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł, DOFINANSOWANIE: 3️⃣ 7️⃣8️⃣8️⃣ 6️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣❗❗
-„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Rętwiny, Płonko i Płonne: Polski Ład-edycja VIII”. Całkowity koszt inwestycji: 1️⃣ 9️⃣3️⃣1️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł, DOFINANSOWANIE: 1️⃣ 8️⃣3️⃣4️⃣ 4️⃣5️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣❗️❗️
Modernizacja dróg gminnych w technologii bitumicznej pozytywnie wpłynie na poprawę parametrów technicznych istniejących dróg. Skróceniu ulegnie czas dojazdu do pracy, szkoły, kościoła, zakładów opieki zdrowotnej, budynków użyteczności publicznej. Zakres działań objętych wnioskiem to koszt robót budowlanych, tj. m.in. realizacja robót przygotowawczych, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, wykonanie nawierzchni i skrzyżowań, poboczy, zjazdów i robót wykończeniowych. Modernizacja polepszy standard życia mieszkańców.
Projekt i realizacja: WiWi.pl