OSP Radomin i Płonne z nowym sprzętem


2 października 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonnem zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W uroczystym przekazaniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Kałużny, Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski wraz z przedstawicielami Urzędu, Radny Gminy Radomin Pan Bartłomiej Rutkowski oraz przedstawiciele OSP Radomin i OSP Płonne.

W ramach otrzymanego dofinansowania Gmin Radomin dokonała zakupu Quada Ratowniczego o wartości 51 500,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonnem oraz aparatu powietrznego i defibrylatora AED o wartości 10 200,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie.

Zakupiony sprzęt ratownictwa podniesie sprawności i skuteczność niesienia pomocy oraz także wzrośnie gotowość operacyjna strażaków.

Projekt i realizacja: WiWi.pl