Dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich


 

18 lipca 2023 r. miało miejsce przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy. Sprzęt oraz wyposażenie zakupiony został ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota w wysokości 9 673,24 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i sprzętu dla KGW w Łubkach, KGW w Radominie oraz KGW „Modrzewiowe” w Płonnem. Koła wzbogaciły się o nowe warniki, dzbanki, garnki, wazy do zup, stoły cateringowe oraz krzesła. Każde z kół było zobowiązane do przeprowadzenia zadania mającego na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Koła Gospodyń Wiejskich swoją akcję informacyjną przeprowadziły 2 września 2023 r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Płonnem. Rozdawały ulotki i informowały jak być czujnym i reagować na przemoc. Przy tak dużej imprezie mogły użyć oraz zaprezentować sprzęt, a także wyposażenie jakie zostało zakupione poprzez dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości.


Projekt i realizacja: WiWi.pl