Uroczyste otwarcie dróg z Wiceminister Anną Gembicką


4 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie dróg gminnych, których modernizacja dobiegła końca. Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład – edycja II”. Zadanie obejmowało modernizację 8 dróg gminnych o łącznej wartości ponad 3 mln.


Wyremontowano drogi w kilku miejscowościach:

  • -Bocheniec (tzw. Kitka) III Etap o długości 760 mb,
  • -Dulsk-Spiczyny II Etap o długości 612 mb,
  • -Wilczewko w kierunku Dulsk-Frankowo o długości 768 mb,
  • -Radomin – Radomin Bachórz o długości 415 mb,
  • -Radomin (do drogi wojewódzkiej 534) o długości 999 mb,
  • -Płonne (łącznik dróg powiatowych) o długości 1250 mb,
  • -Płonne (łącznik dwóch dróg gminnych) o długości 515 mb,
  • -Płonne (Płonne-Płonne) o długości 999 mb.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski.

Dokonano symbolicznego otwarcia przy dwóch drogach w miejscowości Płonne. W wydarzeniu udział wzięli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Anna Gembicka, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Danuta Malecka, Radny Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Mieczysław Gutmański, Radny Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Zbigniew Warnel, Radny Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wojciech Adamiak, Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski, Pani Anna Gutkowska Skarbnik Gminy Radomin, Prezes PHU MAR-DAR pan Marian Tompalski, Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Marcin Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy Radomin Pan Zbigniew Fodrowski, Radni Rady Gminy, Sołtysi, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz mieszkańcy.

Swoją obecnością zaszczyciła Pani Anna Gembicka Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu do Spraw Lokalnych. Wójt Gminy wraz ze Starostą oraz Wicestarostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego złożyli podziękowania Pani Minister Annie Gembickiej za wspaniałą współpracę z samorządami.

Modernizacja dróg obejmowała wykonanie: warstwy odsączającej z piasku, dolnej oraz górnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego oraz kruszywa łamanego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Wykonano również pobocza, zjazdy na przyległe posesję oraz pola. Drogi otrzymały odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, a także ustawiono oznakowanie pionowe.

Wartość inwestycji wyniosła 3 287 234, 53 zł, wypłata z Promesy przyznanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 843 772,17 zł co stanowi 86,51 % wartości inwestycji.

Projekt i realizacja: WiWi.pl