Piekarnie i cukiernie składają wnioski do ZUS-u, by mniej płacić za gaz


Ponad 2,7 tys. wniosków o korzystanie z niższych stawek za gaz wpłynęło do ZUS-u od firm produkujących pieczywo i wyroby cukiernicze. Większość wniosków została już rozpatrzona.


Od 8 kwietnia przedsiębiorcy, którzy produkują pieczywo i ciastka oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, mogą ubiegać się o preferencyjne stawki za gaz. Zapłacą nie więcej niż 200,17 zł za megawatogodzinę. Niższa cena za gaz obowiązuje od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. W całym kraju jak dotąd do ZUS-u wpłynęło ponad 2,7 tys. wniosków o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych. Z tego 84 proc. wniosków zostało już rozpatrzonych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wnioski (RPG) przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku należy dołączyć kopię faktury za gaz oraz dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Należy go złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury za gaz.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia, muszą spełnić odpowiednie warunki. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 10.71.Z albo prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z, i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek. Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022 r. prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Co ważne, aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek i musi dysponować limitem pomocy de minimis- dodaje rzeczniczka.

Informację o przyznaniu wsparcia wraz z zaświadczeniem o pomocy de minimis przedsiębiorca otrzyma na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Krystyna Michałek                                

regionalny rzecznik prasowy ZUS        

w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt i realizacja: WiWi.pl