Informacja dotycząca suszy rolniczej


Informacja dotycząca suszy rolniczej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik nadal będzie miał obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak to ma miejsce od 2020 roku, poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Jeżeli jednak zainteresowany będzie widział konieczność dokonania przez komisję powołaną przez Wojewodę oględzin szkód powstałych w wyniku suszy, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy, w terminie umożliwiającym wizję terenową.

 

Zgłoszenie  szkody poprzez aplikację jest obowiązkowe, a samo oszacowanie strat przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl